Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#171

“Cehalet, mertebe sahiplerinin rütbesini, makam sahiplerinin de heybet ve büyüklüğünü küçültür.”

“Cehalet bir binektir ki, her kim binerse sürçer, her kim de ona arkadaş olursa dalalete, sapıklığa düşer.”

“Her kim göğüs bahçesine ilim ağacı dikerse, ululuk meyvesini;

Her kim züht ve takva ağacı dikerse, izzet meyvesini;

Her kim ihsan ağacı dikerse, muhabbet meyvesini;

Her kim fikir ve düşünce ağacı dikerse, hikmet meyvesini elde eder.

Her kim vakar ağacı dikerse, heybet meyvesini;

Her kim dostluk fidanını dikerse, selamet meyvesini;

Her kim kibir ağacını dikerse, öfke meyvesini;

Her kim hırs ve aç gözlülük fidanını dikerse, rezalet ve zillet meyvesini;

Her kim haset ağacını dikerse, hüzün ve keder meyvesini elde eder.

Etiketler